فروش کاکتوس

بازار فروش قلمه کاکتوس میوه دار صادراتی

قلمه کاکتوس میوه دار صادراتی از جمله محصولاتی است که مجموعه ما توانسته تا آن را به تولید انبوه برساند و با استفاده از فروش زیاد، آن را به مرحله صادرات نیز برسان

بیشتر بخوانید

واحد فروش قلمه کاکتوس میوه دار اپونتیا

گیاه کاکتوس میوه دار اپونتیا به زبان مادر شوهر نیز معروف است. این گیاه توسط قلمه زدن رشد و تکثیر پیدا می کند. واحد فروش قلمه هایی از گیاه کاکتوس میوه دار اپونتی

بیشتر بخوانید